فهرست بستن

وبینار آموزشی ارتقاء سواد حرکتی ویژه مدیران و معلمان شهرستان نیمروز

برگزاری وبینار آموزشی ارتقاء سواد حرکتی ویژه مدیران و معلمان شهرستان نیمروزدرتاربخ۱۴۰۰/۸/۱۷

معاونت تربیت بدنی اداره : طرح ملی ارتقاء سواد حرکتی با ارائه یک برنامه ۲۴ جلسه ای در جهت ترغیب دانش آموزان به زندگی فعال به جای گوشه نشینی، تلاش می کند .

✅  وبینار آموزشی بسته تحولی ارتقاء سواد حرکتی ویژه مدیران و معلمان با هدف آشنایی با نحوه ارزیابی سواد حرکتی تشریح دستورالعمل طرح ملی ارتقاء سواد حرکتی در کانال شاد توسط دکتر مرتضی رضایی،دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان نیمروز (مربی و دکترای تربیت بدنی) برگزار شد.
ربانی پور معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره نیمروز در گفتگو با روابط عمومی گفت ؛ این طرح , یک طرح وزارتی است در جهت ارائه دانش، درک، اعتماد به نفس و شایستگی بدنی و انجام فعالیت های جسمانی و حرکتی در محیط های مختلف و برای دوران کودکی طراحی شده است و با ارائه یک برنامه ۲۴ جلسه ای در جهت ترغیب دانش آموزان به زندگی فعال به جای گوشه نشینی، تلاش می کند .