فهرست بستن

کارگاه مفاهیم و مبانی سواد حرکتی ویژه مدیران مدارس ابتدایی سیب سوران

کارگاه مفاهیم و مبانی سواد حرکتی ویژه مدیران مدارس ابتداییدرتاریخ۱۴۰۰/۸/۱۸

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیب و سوران؛ کارگاه مجازی مفاهیم و مبانی سواد حرکتی ویژه مدیران مدارس ابتدایی در بستر اسکای روم برگزار شد.