فهرست بستن

جلسه توجیهی طرح سواد حرکتی مهرستان

*جلسه توجیهی طرح سواد حرکتی

باحضور کارشناس بهداشت مدارس و تربیت بدنی مدیران مدارس و آموزگاران و دبیران تربیت بدنی در سالن کنفرانس مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مهرستان با تدریس سرگروه تربیت بدنی برگزار شد.
در این جلسه به تشریح طرح سواد حرکتی و نحوه ی ارزیابی آزمون ها و ثبت در سامانه پادا پرداخته شد.