دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی سرگروه های استان

کارگاه یک روزه توانمند سازی سرگروه های درس تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان در محل مجتمع ورزشی شهید بهشتی زاهدان برگزار گردید. همچنین در این جلسه انصاری معاون  تربیت بدنی و سلامت استان به بررسی مشکلات حوزه های تربیت بدنی در استان پرداخت.

در این کارگاه یک روزه آقایان ملاشاهی و فرهمند راد و خانم آقا محمدی در خصوص ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدارس و شرح وظایف سرگروه های مناطق و روش ارایه گزارش مناطق به استان بحث و تبادل نظر انجام دادند.