دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

آغاز دوره آموزشی توانمند سازی کارشناسان و سرگروه های درس تربیت بدنی باحضور رخشانی مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان و انصاری معاونت تربیت بدنی استان

خلاقیت در مجموعه تربیت بدنی و ورزش مدارس در توسعه و ارتقای بسیاری از شاخص‌های اخلاقی،تربیتی و آموزشی موثر است

رخشانی  در دوره آموزشی توانمندسازی کارشناسان تربیت بدنی و سلامت استان گفت : خلاقیت خوبی که در مجموعه تربیت بدنی و ورزش مدارس و کارها و فعالیت‌های تیمی وجود دارد می‌تواند در توسعه و ارتقای بسیاری از شاخص‌های اخلاقی،تربیتی و آموزشی موثر و مفید واقع شود