دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری جلسه سرگروه های آموزشی استان با کارشناسان حوزه معاونت تربیت بدنی استان

نحستبن جلسه سرگروه های آمورشی درس تربیت بدنی استان با کارشناسان حوزه معاونت تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد که در این جلسه در خصوص شرح وظابف و تفسیم کار و …. بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.