دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در نوامبر 2019

برگزاری جلسه سرگروه های آموزشی استان با کارشناسان حوزه معاونت تربیت بدنی استان

نحستبن جلسه سرگروه های آمورشی درس تربیت بدنی استان با کارشناسان حوزه معاونت تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد که در این جلسه…

کتاب راهنمای

کتاب تربیت بدنی راهنمای معلم پایه اول تا پنجم 96/97