دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

درباره ما

گروه آموزشی تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان

سرگروه:

  • مجتبی فرهمند راد
  • محمد میرشکار
  • فهیمه آقا محمدی
  • مهین اربابی رشید

نشانی: زاهدان، خیابان شریعتی جنوبی، جنب پژوهشکده تعلیم وتربیت
کد پستی: ۹۸۱۳۶۱۷۷۱۶
تلفن تماس: ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۴ و ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۷
دورنگار: ۰۵۴۳۳۲۲۲۹۲۶